ความรู้เบื้องต้น ท่อ เกลียว และการใช้งาน                                                          

(Basic Knowledge for  Pipe - Tube  - Thread  and  Applications)

          เอกสาร Electronic  file ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ pipe -  tube  - thread  and  applications (รวบรวมและแปลเป็นไทยแล้ว ) รวมทั้งตารางท่อและ  fitting ประเภทต่างๆจากผู้ผลิตที่ได้มาตรฐานที่สามารถนำไปใช้งานได้ทันที (เน้นferrous  material)   

           เอกสารนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับระบบท่อหรือผู้ที่สนใจทั่วไปที่ต้องการเสริมสร้างความเข้าใจพื้นฐานในเรื่องเหล่านี้  เพื่อที่จะนำความรู้ไปเสริมต่อยอดได้โดยไม่ต้องลองผิดลองถูกซึ่งเสียเวลามาก       

           เนื้อหาอ่านเข้าใจง่ายไม่อัดแน่นด้วยทฤษฎีมากจนเกินไป  ที่สำคัญคือ เป็นภาษาไทย   รับรองว่าหาที่ไหนไม่ได้แน่นอน 100%   และไม่มีสอนในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันเทคโนใดๆในเมืองไทย    ใช้ประโยชน์ได้จริงแน่นอน เพราะแนวทางการเขียน มาจากประสบการณ์ที่ทำจริง  

         

ท่านมีความรู้และสามารถตอบคำถามเหล่านี้ได้หรือไม่ 

เรื่องที่เกี่ยวกับ  Pipe

Ø    ความหมายของ  Pipe  และ   Tube  แตกต่างกันอย่างไร

Ø    การกำหนดขนาด , การเรียกชื่อ ของ  Pipe  และ  Tube    ทราบได้อย่างไรว่าเป็น  Pipe  หรือ  Tube เมื่อดูจาก spec. 

Ø    การประยุกต์ใช้งาน  Pipe  และ  Tube  มีข้อดี  ข้อเสีย  แตกต่างกันอย่างไร   งานในลักษณะใด  จึงจะใช้  Pipe  หรือ  Tube

Ø    วัสดุที่ใช้ทำ  Pipe  มีกี่ประเภท  อะไรบ้าง  แต่ละประเภทใช้งานอย่างไร  มีข้อจำกัดเรื่องใดบ้าง

Ø    ส่วนประกอบ  (  Chemical  Composition  of  Pipe  Material )  ของธาตุต่าง  ๆ ใน Pipe  แต่ละประเภท  ที่ส่งผลต่อค่า  Tensile  และ  Yield  Strength  ของวัสดุ

Ø    คุณสมบัติของธาตุที่ผสมลงในเนื้อโลหะที่ใช้ทำ  Pipe  จะส่งผลหรือเพิ่มคุณสมบัติด้านใดให้กับ  Pipe

Ø    Pressure  Rating  หรือค่าความดันใช้งานโดยปลอดภัยของ  Pipe  เมื่อสภาวะอุณหภูมิของของไหล  แตกต่างกันไป เป็นอย่างไร

Ø    วิธีการต่อ  Pipe  กับ Fitting  มีกี่วิธี อะไรบ้าง

Ø    Pipe  fitting มีกี่แบบอะไรบ้าง  ใช้งานอย่างไรจึงจะปลอดภัย

Ø    สภาวะการกัดกร่อน  และการเลือกใช้วัสดุให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมต่าง   

Ø    ข้อแนะนำการใช้งาน  Pipe  ใน  Power  Plant  และ  General   Application 

Ø    Pipe อื่น    ที่ไม่ใช่เหล็ก  ( Non – Ferrous  Pipe  Material )  ได้แก่   Plastic pipe , Copper  alloy  pipe เป็นต้น  รวมทั้งการประยุกต์ใช้งานท่อ  Plastic

Ø    ASME  Code  for  Piping  System

เรื่องที่เกี่ยวกับ  Tubing 

Ø           Standard  Material   for  tubing  วัสดุมาตรฐานที่ใช้ทำ  Tube  มีอะไรบ้าง

Ø                Plastic  Tube  และการใช้งาน

Ø                ข้อแนะนำการใช้งาน  Tube ได้แก่  การต่อ  tube , การประกอบ tube กับfitting , การดัดโค้ง ,  การตัด tube , การ installation

Ø                Pressure  rating  ของ  tube  ที่ทำจากวัสดุต่าง ๆ 

Ø                Working  Temperature  Factor  ของ  tube

Ø                สภาวะ  Corrosion  และการประยุกต์ใช้งาน

เรื่องที่เกี่ยวกับ  Thread  ( เกลียว ) 

Ø    ประเภทของเกลียว  ตามมาตรฐานต่าง    มีกี่แบบ  อะไรบ้าง

Ø    รูปแบบของเกลียวประเภทต่าง   เป็นอย่างไร  มีรูปร่างต่างกันอย่างไร

Ø    การใช้งานของเกลียวตามประเภทและชนิดต่าง  ๆ อย่างถูกต้อง

Ø    ข้อควรระวังในการใช้งาน  เหตุใดจึงใช้เกลียวต่างชนิดกันไม่ได้

Ø    เปรียบเทียบเกลียวตามมาตรฐานที่ใช้กันในวงการอุตสาหกรรม

เรื่องที่เกี่ยวกับ  Piping  symbol

Ø    Piping  symbol   ลักษณะต่างๆ

Ø    การใช้งาน piping  symbol ในแบบก่อสร้าง

เรื่องที่เกี่ยวกับ Instrument  piping  tubing 

Ø    Instrument  piping  tubing  คืออะไร

Ø    รูปแบบการติดตั้งในลักษณะต่างๆ มีอะไรบ้าง  มีปัญหาที่พบอย่างไร   มีข้อควรระวังอย่างไร

*** ถ้าท่านตอบคำถามได้ไม่ถึง 50 % เรามีคำตอบให้ท่าน

เอกสารทั้งหมด ประกอบด้วย

1.      เนื้อหาทั้งหมดข้างต้น (เป็นหนังสือ)

2.      ตารางท่อ (เป็นซีดี)

3.      ตารางtube (เป็นซีดี)

4.      ตาราง pipe and tube fitting (เป็นซีดี)

 

สนใจติดต่อ

 montri.la@egat.co.th (หลัก) ,

 montri.la@gmail.com(สำรอง)

โดยโอนเงิน มาที่

นาย มนตรี  ไล้สมบูรณ์  ธ.กรุงเทพ จก . สาขา บางกรวย  เลขที่  208-052-3851

แล้ว Email pay- in slip มาที่ email ดังกล่าว หรือโทรแจ้งก็ได้

เราจะจัดส่งเอกสารและซีดีให้ทาง EMS

          นาย มนตรี  ไล้สมบูรณ์

                   ผู้เรียบเรียง

                   081-4972680

หมายเหตุ :

 ไม่ได้ต้องการทำเป็นการค้าหรือเชิงพาณิชย์ เพียงต้องการเผยแพร่หรือแบ่งปันความรู้สู่คนไทยในสาขาอาชีพเดียวกัน  แต่เนื่องจากการทำงานมีค่าใช้จ่ายพอสมควร เช่น ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์งาน  ค่าหมึกพิมพ์  ค่ากระดาษ เป็นต้น และค่อนข้างเหนื่อย (ไม่คุ้มค่าแก่การเสียเวลา แต่ได้ความรู้มากขึ้นเท่านั้นเอง)