เกี่ยวกับผู้เรียบเรียง แผนที่ตั้ง การสั่งซื้อ

จำหน่ายหนังสือความรู้เฉพาะทาง เรียบเรียงจากประสบการณ์

เว็บไซต์เดิมของเรา www.bookclubman.com

จำหน่ายหนังสือทางอินเตอร์เน็ตมาตั้งแต่ปี 2005

 

หนังสือที่ดี ต้องสามารถถ่ายทอดความรู้ด้วยภาษาง่ายๆ ให้ผู้อ่านเข้าใจได้โดยง่าย

และที่สำคัญ ต้องมีการบรรยายด้วยภาพ ให้มากที่สุด

 

 

ประวัติผู้เรียบเรียง


ชื่อ :              นาย  มนตรี   ไล้สมบูรณ์
เกิด :             26 สิงหาคม 2512
การศึกษา:    

ปริญญาโท  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
ปริญญาตรี   วิศวกรรมเครื่องกล   

        
ที่อยู่ติดต่อ :        การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย     ฝ่ายก่อสร้างพลังความร้อน  
(อกร)  ,   กคร-พ.     ต.บางกรวย    อ.บางกรวย    
จ.นนทบุรี  11130     โทร 02-4361259       มือถือ 081-4972680  , 089 003 2512                       
Email  address : montri.la@gmail.com


ประสบการณ์การทำงาน   

 • ปี  2535-2537  ควบคุมงานติดตั้ง Instrument , Instrument Piping , Control Air Piping ของโรงไฟฟ้าน้ำพอง ในส่วนของ
 • Gas Turbine Plant
 • Water Treatment Plant
 • ปี  2537-2541   ควบคุมงานติดตั้ง Instrument , Instrument Piping , Control Air Piping ,  Hydraulic Control  Piping System   ของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ในส่วนของ
 • Boiler  Plant  Unit 12-13
 • FGD  Plant    Unit 8-9 (Flue  Gas  De-sulfurization :เครื่องกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์)
 • ออกแบบระบบท่อ  instrument  piping  and  tubing  , control  air  tubing  for  FGD  Plant   Unit 8-11
 • ออกแบบระบบการวัด ของ  FGD  Plant  Unit 8- 11
 • ปี  2541-2546    ทำหน้าที่ทำการแทนหัวหน้าหมวด   และควบคุมงานติดตั้ง Instrument ,  Instrument Piping  ,  Control Air Piping  ,  Hydraulic Control  Piping System ของโรงไฟฟ้ากระบี่ ในส่วนของ
 • Boiler Plant
 • Turbine Plant
 • FGD Plant
 • Water Treatment Plant
 • ปี 2549 เป็นที่ปรึกษางานก่อสร้างโรงไฟฟ้าเอกชน จ.สระแก้ว ขนาดกำลังผลิต 10MW ในนามของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย     
 • ปี 2549 -2550 :   วิศวกร ระดับ 8   ปฏิบัติงานประจำสังกัด  กองเครื่องมือระบบควบคุม   ฝ่ายก่อสร้างพลังความร้อน   การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  ต.บางกรวย     อ.บางกรวย     จ. นนทบุรี   
 • เมษายน 2550 – ปัจจุบัน :   วิศวกร ระดับ 8   ทำหน้าที่หัวหน้าหมวดเครื่องมือควบคุมกล   โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมบางปะกง ชุดที่ 5   กำลังผลิตติดตั้ง 742  MW         อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา   

         
ประสบการณ์งานเขียน
เขียนบทความให้แก่นิตยสาร Industrial Technology Review  และ  Mechanical Technology Magazine   ในเครือ Se-ed

 

ประวัติการอบรม:

 • Power Generation and Transmission
 • Control Valve Selection and Sizing
 • Process Control
 • Process Measurement
 • การวิเคราะห์เชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น
 • การป้องกันการสั่นสะเทือนในเครื่องจักรกล
 • Control Value Maintenance
 • Microsoft office
 • ระบบไฮดรอลิคและนิวเมติกในเครื่องจักรกล
 • การวิเคราะห์ระบบไฮดรอลิคส์
 • การควบคุมระบบไฮดรอลิคและนิวเมติกด้วยไฟฟ้า
 • การประหยัดพลังงาน
 • สาเหตุของการแตกหักของชิ้นส่วนเครื่องกล
 • Business Concept
 • Value Fitting and Application
 • การเลือกใช้สีเพื่อป้องกันการกัดกร่อน
 • Seal ในเครื่องจักรกล
 • การบำรุงรักษาเครื่องอัดอากาศ
 • การเขียนจดหมายภาษาอังกฤษ
 • การวิเคราะห์วาล์วไฮดรอลิคส์
 • การบริหารงานเพื่อลดความสูญเสีย
 • การใช้และบำรุงรักษา Safety Valve
 • การวิเคราะห์ความเสียหายของ Bearing
 • Bearing กับการสั่นสะเทือนของเครื่องจักรกล
 • การตรวจสอบอุปกรณ์ในโรงงานและความปลอดภัยในงาวิศวกรรม
 • ไส้กรองไฮดรอลิคส์
 • PLC (programmable  logic  controller)
 • Turbine Supervisory
 • Uncertainty of  Measurement
 • Gas Turbine  Description
 • Basic Steam Turbine
 • PID Control
 • MS Access XP
 • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในที่ทำงาน (จป. ระดับหัวหน้างาน)
 • เสริมสร้างภาวะผู้นำ
 • Risk Management

 

ประวัติการดูงานต่างประเทศ :    

 • บริษัท แคปปิตอล คอลโทรล จำกัด ประเทศสหรัฐอเมริกา    , 2541
 • บริษัท SAMSHIN  Limited Co., Ltd.  ประเทศเกาหลี  , 2550
 • Presentation Renewable energy,Brunei,2552
 • Fenyu electric ,China ,2553
 • Automechanika,China,2554

 

สถานที่รับหนังสือ

 

และนี่คือส่วนหนึ่งของกิจกรรมอบรม

....งานฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี่ยานยนต์ และงานวิศวกรรม

ให้กับสถาบันการศึกษาและผู้ประกอบการ ...

 

รูปแทน

อบรม สาธิตการใช้งานเครื่องสแกน บริษัท ทาคูนิ จำกัด

 

 

อบรมให้ความรู้ แก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

 

บรรยายพิเศษ ระบบหล่อลื่นยานยนต์(โมบิล)

 

 

บรรยายพิเศษ ระบบไฮดรอลิกส์ยานยนต์(โมบิล)

 

 

อบรมพื้นฐานOBD2และสาธิตการใช้งาน วันที 11-2-55

 

อบรมพื้นฐานOBD2และสาธิตการใช้งาน วันที 18-2-55

 

อบรมพื้นฐานOBD2และสาธิตการใช้งาน วันที 27-3-55

 

 

ขออภัย งานนี้ลืมถ่ายรูปไว้ จึงใช้รูปแทน

อบรมพื้นฐานOBD2และสาธิตการใช้งาน วันที 1-5-55

 

อบรมพื้นฐานOBD2และสาธิตการใช้งาน วันที 19-5-55

 

 

 

อบรมพื้นฐานOBD2และสาธิตการใช้งาน วันที 16-8-55

 

 

 

 

2556

 บรรยายพิเศษPower Plant

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ม.เกษตรศาสตร์ ศรีราชา